Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629509 nr. 57

29 509 Palliatieve zorg

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een hoog eigen risico en hoge eigen bijdragen remgelden zijn voor het gebruik van zorg, waardoor mensen afzien van zorg;

van mening dat ook voor sterven geldt dat daarbij niet afgezien kan worden van zorg en dat het onwenselijk is dat remgelden zouden leiden tot een onwaardige dood;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen tot afschaffing van eigen bijdragen en het eigen risico bij palliatieve zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten