Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629509 nr. 55

29 509 Palliatieve zorg

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgorganisaties door de doorleverplicht zorg zouden moeten gaan leveren zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen;

overwegende dat mensen die palliatief terminale zorg ontvangen hier niet de dupe van mogen worden;

verzoekt de regering, de aanspraak palliatief terminale zorg breed onder te brengen in de Wet langdurige zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema