Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329507 nr. 119

29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

Nr. 119 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het streven naar meer vakbekwaamheid, integriteit en adviesvaardigheid bij financiële adviseurs van groot belang is;

overwegende dat het verplichte Wft PE-examen op grote weerstand stuit binnen de brancheorganisaties van financiële dienstverleners;

verzoekt de regering, het verplichte PE-examen te heroverwegen en in overleg te treden met de branche om te komen tot een verbeterd en meer gedragen PE-systeem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Van Hijum

Merkies