Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129507 nr. 103

29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Tijdens het algemeen overleg van 20 april 2011 over beleggingsverzekeringen met minister De Jager heeft de heer Braakhuis gevraagd om fiscale belemmeringen weg te nemen die zouden bestaan bij de omzetting van een levensverzekering in een bankspaarproduct1. De heer Braakhuis verwees daarbij naar informatie die hij had gekregen van brancheorganisatie Adfiz. Met deze brief voldoe ik aan de toezegging van minister De Jager dat ik de Kamer hierover nader zou informeren.

In een brief van 7 maart 2011 heeft Adfiz mij enkele vragen gesteld over de fiscale gevolgen van mogelijke vergoedingen, die verzekeraars aan consumenten (gaan) betalen voor te hoge kosten die in het verleden op beleggingsverzekeringen zijn ingehouden. Bij deze vragen ging het ook om de gevolgen van omzettingen van lijfrenteverzekeringen in een bankspaarproduct. Op 15 april jl. heb ik de gestelde vragen beantwoord. Naar aanleiding van de vraag van de heer Braakhuis heeft een van mijn medewerkers telefonisch bij de vragensteller geïnformeerd of daarmee de bestaande vraagpunten waren opgelost. Daarop heeft Adfiz aangegeven dat alle gestelde vragen over omzettingen waren beantwoord en dat er geen probleempunten resteren. Behoudens in zeer specifieke situaties zijn er geen fiscale nadelen verbonden aan de omzetting van lijfrenteverzekeringen in een bankspaarproduct.

Ik ga er vanuit dat uw Kamer hiermee voldoende is geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers


X Noot
1

Vergaderjaar 2010–2011, 29 507, nr. 100, blz. 15.