Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429507 nr. 10

29 507
Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 8 september 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 33, onder b en c, vervalt «desgevraagd».

II

In artikel 34, onder b en c, vervalt «desgevraagd».

Toelichting

In het wetsvoorstel is vastgelegd dat een consument desgevraagd dient te worden geïnformeerd over contractuele verplichtingen van de bemiddelaar of de adviseur met een of meerdere aanbieders. De consument dient hier echter altijd over te worden geïnformeerd. Dit amendement strekt daartoe.

Kant