29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 3 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat postbezorgers zonder arbeidscontract zelden voor meer dan drie opdrachtgevers werken;

overwegende dat zij, gelet op de afhankelijkheid van de opdrachtgever, qua arbeidsrelatie en maatschappelijke positie overeenkomsten vertonen met werknemers;

verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden om postbezorgers recht te geven op tenminste het wettelijk minimumloon voor het aantal gemiddeld per week gewerkte uren, doch tenminste twaalf uur per week en een dergelijk wetsvoorstel aan de Kamer te zenden voor 1 juni 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven