29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 7 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wenselijk is om de rechtsgrond van de verplichting tot dienstbetrekking via arbeidsovereenkomst in de post te versterken;

constaterende, dat via de AMvB voor de postmarkt slechts een tijdelijke verplichting wordt opgelegd om mensen via een arbeidscontract in dienst te nemen;

verzoekt de regering om een verplichting tot dienstbetrekking via een arbeidsovereenkomst welke aansluit bij de in de AMvB geschetste voorwaarden in de Postwet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Braakhuis

Hamer

Naar boven