29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 119 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 118

Voorgesteld 16 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al enkele jaren zorgen zijn over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers;

constaterende dat het aantal inspecties op arbeidsmarktfraude sinds 2011 gehalveerd is;

overwegende dat wetgeving alleen effect heeft als hier ook op gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, de Inspectie SZW een nadrukkelijkere rol te laten spelen in de handhaving in de pakketbezorgingssector;

verzoekt de regering tevens om, de Kamer voorafgaand aan de Voorjaarsnota te informeren in hoeverre dit mogelijk is binnen de capaciteit van de Inspectie SZW, zonder dat dit ten koste gaat van de overige activiteiten van de Inspectie SZW;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Naar boven