29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al enkele jaren zorgen zijn over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers;

constaterende dat het aantal inspecties op arbeidsmarktfraude sinds 2011 gehalveerd is;

overwegende dat wetgeving alleen effect heeft als hier ook op gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, de Inspectie SZW een nadrukkelijkere rol te laten spelen in de handhaving in de pakketbezorgingssector;

verzoekt de regering tevens, om hiervoor indien nodig in de besluitvorming over de begroting van 2017 extra middelen vrij te maken om de capaciteit van de Inspectie SZW te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Naar boven