Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629502 nr. 117

29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 117 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, bij het opstellen van de modelovereenkomst tussen PostNL en de Belastingdienst, in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, alle belanghebbenden in de sector te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt