29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 779 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld 7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is het Geneesmiddelenvergoedingssysteem per 1 januari 2023 te wijzigen;

constaterende dat onzekerheid bestaat over hoeveel en welke patiëntgroepen te maken krijgen met bijbetalingen;

overwegende dat de reële gevolgen voor specifieke patiëntgroepen pas inzichtelijk worden als de nieuwe vergoedingslimieten bekend zijn;

overwegende dat de Tweede Kamer inzicht wenst in het effect van de GVS-wijziging voor patiëntgroepen;

verzoekt de regering direct na vaststelling van de vergoedingslimieten in overleg te treden met de vertegenwoordigingen van patiënten, apothekers, voorschrijvers en leveranciers om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen voor specifieke patiëntgroepen, en de Tweede Kamer daarover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Naar boven