29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 716 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN KUIKEN

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisgenomen hebbend van de mededeling van de Minister dat in tegenstelling tot haar eerdere bericht, uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie geen toegang hebben tot gefinancierde uitgebreide moleculaire diagnostiek;

overwegende dat de initiatiefnota én motie van Van Brenk en Sazias (35 383, nr. 4) over dit onderwerp er juist op gericht waren om te regelen dat deze groep patiënten die toegang krijgt, ongeacht het verdere onderzoekstraject van het Zorginstituut;

constaterende dat er bij het uitblijven van die gefinancierde toegang sprake is van door de Kamer en de Minister zelf onwenselijk geachte postcodezorg;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de met algemene stemmen aangenomen motie van Van Brenk en Sazias en de vergoeding zo spoedig mogelijk te regelen, waardoor uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toegang krijgen tot uitgebreide moleculaire diagnostiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Kuiken

Naar boven