Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029477 nr. 627

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 627 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2019

Op 20 november 2017 werd bekend dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland zou verhuizen (Kamerstuk 29 477, nr. 455). Twee jaar later, op 15 november 2019 is het nieuwe hoofdkantoor voor het EMA gereed en wordt het overhandigd aan het Agentschap. Hierbij informeer ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oplevering en definitieve verhuizing.

Naast het feit dat Nederland een «state of the art» gebouw op tijd heeft verzorgd voor het EMA, hebben we ook voldaan aan de toezegging uit het bidbook om ons tot het uiterste in te zetten om de belangrijke werkzaamheden van het Agentschap zo min mogelijk te verstoren.

Dit is alleen mogelijk geweest dankzij een goede interdepartementale afstemming en daarnaast door een goede samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksvastgoedbedrijf, het bouwconsortium en het EMA. De gemeente Amsterdam heeft haar bijdrage geleverd door de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar een nieuw bestaan in Nederland. Hierdoor is het gelukt om een groot deel van de medewerkers te behouden.

Het Agentschap en Nederland gebruiken de weken na oplevering om het gebouw geheel gebruiksklaar te maken en om het meubilair en aanverwante zaken die nu in het tijdelijke Spark-gebouw bij Sloterdijk gebruikt worden te verhuizen naar de Zuidas.

Nederland blijft ook na de oplevering betrokken bij het Agentschap en zal, zoals toegezegd in het bidbook, de verhuizing van de tijdelijke naar de nieuwe huisvesting coördineren en uitvoeren.

Vanaf 6 januari volgend jaar verhuist het personeel gefaseerd naar zijn nieuwe kantoor waarna het Agentschap op 20 januari 2020 volledig zal functioneren vanuit het nieuwe gebouw.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen vanaf 20 november 2017 tot oplevering.

20 november 2017

Besluit dat het EMA naar Nederland zal verhuizen

4 december 2017

Opening Netherlands Helpdesk EMA gebouw Londen

29 januari 2018

Ondertekening huurovereenkomst Spark gebouw

22 februari 2018

Commissie Volksgezondheid Europees parlement bezoekt tijdelijke en permanente huisvesting EMA

1 maart 2018

Start verbouwing Spark gebouw

8 maart 2018

Ondertekening contract met aannemer bouw nieuw hoofdkantoor

12 april 2018

Nederlandse overheid koopt Spark gebouw

1 mei 2018

Bouw EMA gebouw gestart

28 mei 2018

Ceremonie start nieuwbouw EMA op Zuidas Amsterdam

1 juni 2018

EMA en Nederland ondertekenen zetelverdrag

18 september 2018

Hoogste punt kern bereikt van nieuw EMA gebouw

30 november 2018

Technische oplevering Spark gebouw

9 januari 2019

Het Spark gebouw ceremonieel opgeleverd

11 maart 2019

EMA werkt vanuit Amsterdam

15 november 2019

Het nieuwe EMA gebouw wordt opgeleverd

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van de relocatie van het EMA.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins