Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029477 nr. 614

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 614 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2019

Vandaag stuur ik het vierde schriftelijke verslag over de voortgang van de bouw van de nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad1. Zoals uw Kamer toegezegd tijdens het AO Gezondheidsraad op 18 april 2018 informeer ik u hierbij gelijktijdig over de voortgang van de verhuizing van het EMA naar Nederland (Kamerstuk 21 501-31, nr. 485).

Het gebouw

Het Rijksvastgoedbedrijf, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, geeft aan dat het gebouw volgens planning op 15 november functioneel opgeleverd zal worden.

De realisatie van het nieuwe gebouw vordert gestaag. Het gebouw, is wind- en waterdicht, behalve daar waar de bouwliften tegen de gevel staan.

De eerste liften binnenin het gebouw zijn in bedrijf gesteld. De opbouw van de 60 meter hoge groene wand en de inrichting van de daktuin zijn bijna afgerond.

Op alle verdiepingen is de afbouw gaande. Op de onderste kantoorverdiepingen wordt het kantoor- en vergadermeubilair inmiddels geplaatst.

Ook het conferentiecentrum krijgt steeds meer vorm. Het vaste vergadermeubilair is geplaatst. Er is ook gestart met het inrichten van alle audiovisuele middelen zoals beeldschermen en microfoons.

Installatietechnisch gaan de werkzaamheden ook richting een afronding; er is gestart met de eerste testen van systemen. Het gebouw wordt reeds voorzien van stroom, koeling en verwarming vanuit de definitieve opwekkingsbronnen en de technische ruimten zijn al beschikbaar voor het EMA om het netwerk op tijd gereed te krijgen.

Het EMA is nauw betrokken richting de oplevering van het gebouw. In dat kader is samen met een delegatie van het agentschap een referentievloer van de kantoren bezocht.

De inrichting van het buitenterrein zoals de entree, de logistieke straat en het transport hof is gestart. De gemeente Amsterdam is volop bezig met werkzaamheden in het openbare gebied rondom het gebouw.

De weken erna zullen door het EMA en Nederland worden gebruikt om het gebouw geheel gebruiksklaar te maken en om het agentschap te verhuizen. Nederland is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van deze verhuizing. Volgens schema zal het EMA vanaf 6 januari gefaseerd in het nieuwe gebouw aan het werk gaan.

Relocatie

Vanaf 11 maart dit jaar functioneert het EMA vanuit haar tijdelijke onderkomen bij Amsterdam Sloterdijk.

Op 31 augustus jongstleden waren 559 medewerkers van het agentschap naar Nederland verhuisd. In totaal zullen naar verwachting meer dan 700 personen met het agentschap mee naar het definitieve gebouw in Nederland verhuizen.

De gemeente Amsterdam heeft het EMA onlangs officieel laten weten dat de dienstverlening aan de medewerkers die nog moeten verhuizen doorloopt tot het einde van 2019. Dit betekent dat medewerkers tot dan de tijd hebben om te verhuizen met hulp vanuit het ingehuurde relocatie-bureau.

Voor meer informatie en beeldmateriaal verwijs ik u naar de website www.relocatema.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van de relocatie van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl