29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 608 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer wederom over de levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland.

Ontwikkeling in Duitsland

In mijn eerdere brief (Kamerstuk 29 477, nr. 507) informeerde ik u reeds over de toenemende vraag in Duitsland naar medicinale cannabis voor patiënten in dat land en het ingezette beleid om hierin zelfvoorzienend te worden. Mijn collega Minister heeft mij laten weten dat na de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving in 2017 om de teelt, distributie en beschikbaarheid van medicinale cannabis te reguleren, inmiddels contracten zijn afgesloten met drie bedrijven om in totaal en over vier jaar verspreid 10.400 kg medicinale cannabis te telen. De eerste opbrengst hiervan wordt eind 2020 verwacht. Dit komt overeen met de eerdere verwachting dat niet voor 2021 een eerste bruikbare opbrengst geoogst zou kunnen worden.

Verzoek tot verhoging jaarlijkse export

Door de wettelijke regeling stijgt het aantal patiënten dat behandeld wordt met medicinale cannabis gestaag verder. Op grond daarvan vraagt Duitsland nu om een verhoging van de jaarlijkse export van medicinale cannabis van 1.500 kg naar 2.500 kg. De 1.500 kg medicinale cannabis die Duitsland nu ontvangt is tot augustus toereikend. Daarom is het noodzakelijk dat de additionele 1.000 kg vanaf augustus wordt geleverd.

Besluit

Zoals ik ook al schreef in mijn eerdere brief is de productiecapaciteit die op het moment aanwezig is voldoende om te kunnen voldoen aan het verzoek dat Duitsland aan Nederland heeft gedaan. De hoeveelheid die Duitsland verwacht nodig te hebben hoeft ook nu niet in een keer uitgeleverd te worden maar zal verspreid over het jaar plaatsvinden. Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) zal binnen het productieproces en capaciteit die zij nu heeft in overleg met de teler de hoeveelheid bepalen die per keer uitgeleverd zal worden.

Het is nog steeds van toepassing dat deze levering geen budgettaire gevolgen heeft, omdat extra kosten worden gedekt met de inkomsten uit de toegenomen afzet.

Met het vooruitzicht dat Duitsland goed op weg is om zelfvoorzienend te zijn heb ik in overleg met BMC besloten om dit verzoek in te willigen. Dit wil zeggen dat Duitsland in 2019 tot en met eind 2020 maximaal 2.500 kg medicinale cannabis per jaar geleverd krijgt voor verstrekking op recept aan Duitse patiënten. Of de maximale hoeveelheid ook geleverd gaat worden zal uiteindelijk afhangen van het aantal ingediende recepten bij Duitse apotheken.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven