Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 604

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 604 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Vandaag verstuur ik het derde schriftelijk verslag over de voortgang van de constructie van het EMA-gebouw aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Zoals ik uw Kamer heb toegezegd tijdens het AO Gezondheidsraad op 18 april 2018 (Kamerstuk 21 501-31, nr. 485) ontvangt u hiervan een kopie1 en informeer ik u gelijktijdig over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland.

Nieuwbouw

De constructie van het nieuwe gebouw vordert gestaag. De staalconstructie van de laatste verdiepingen is afgerond, inclusief de staalconstructie van de dakopbouw; de gevel is inmiddels gesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bevestigt dat haar contractpartner, de Bouwcombinatie EMA, het gebouw volgens contract en planning op 15 november functioneel op zal leveren. De weken na 15 november zullen door het EMA en Nederland worden gebruikt om het gebouw geheel gebruiksklaar te maken en het agentschap te verhuizen van het Spark-gebouw in Sloterdijk naar het EMA-gebouw op de Zuidas. Volgens schema zal het EMA vanaf 6 januari in het nieuwe gebouw aan het werk gaan. Het tijdelijke gebouw zal dan nog enige tijd als achtervang dienen.

Nederland is verantwoordelijk voor de verhuizing van het tijdelijke Spark-gebouw naar het nieuwe permanente gebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Omdat ook het EMA bij deze verhuizing een rol speelt wordt, zoals ook al aangegeven in de vorige voortgangsrapportage (Kamerstuk 29 477, nr. 570), gezamenlijk gewerkt aan een verhuisplanning. Hiermee hebben we goede afspraken met het EMA ten aanzien van de onderscheiden verantwoordelijkheden die het EMA en Nederland dragen.

Medewerkers

Recente cijfers van het ingehuurde relocatie-bureau geven aan dat op 31 mei jongstleden ruim 450 medewerkers naar Nederland zijn verhuisd. Naar verwachting komen in de zomer van dit jaar nog ongeveer 250 medewerkers naar Nederland. Dat betekent dat in totaal meer dan 700 personen mee zullen verhuizen met het agentschap. Van een deel van de medewerkers is nog onduidelijk of zij dit zullen doen.

Uit regelmatig gehouden enquêtes onder het reeds verhuisde personeel van het EMA blijkt een grote mate van tevredenheid over het tijdelijke Spark-gebouw. Medewerkers waarderen het lichte, open gebouw, de kwaliteit van het restaurant en de goede service van de medewerkers van de ondersteunende diensten.

Voor meer informatie en beeldmateriaal over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland verwijs ik u naar de website www.relocatema.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de voortgang van de relocatie van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins

Bijlage 1 Het derde schriftelijk verslag over de bouw van het permanente EMA gebouw

In EU Regulation 2018/1718, die de oprichtingsverordening (726/2004) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wijzigt m.b.t. de zetel van het Agentschap, wordt tevens het verzoek gedaan om elke drie maanden schriftelijk verslag te doen over de voortgang van het aanpassen van het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente EMA gebouw. Hierbij ontvangt u het derde schriftelijke verslag. In het eerste verslag van 9 januari jl. (Kamerstuk 29 477, nr. 536)bent u geïnformeerd dat de schriftelijke verslagen alleen de voortgang van de nieuwbouw zullen betreffen, aangezien Nederland het tijdelijke gebouw op 1 januari 2019 heeft opgeleverd.

Technische voortgang van het EMA-gebouw

In deze rapportage informeer ik u over de voortgang van de afgelopen drie maanden. De constructie van het nieuwe gebouw vordert gestaag.

  • De staalconstructie van het gehele gebouw is gereed.

  • De gevel van het gehele gebouw is gesloten.

  • De ruwe afbouw van het gebouw is al tijdens de ruwbouw gestart en verloopt op schema. Dit is gevorderd tot en met de 13e verdieping.

  • Het plaatsen van de techniek is gevorderd tot en met de 16e verdieping.

  • De fijne afbouw (zoals plafonds en de computervloeren op de verdiepingen) is ook gestart op de verdiepingen tot en met de 9e.

  • In de kern zijn alle trappen en bordessen aangebracht en de vloeren gestort, inclusief de staalplaatbetonvloeren.

  • De montage van de definitieve liften is gestart.

  • De montage van de 60 meter hoge groene wand is gestart.

Voortgang en planning

  • o De bouw van het permanente gebouw verloopt volgens planning. De Bouwcombinatie EMA geeft aan dat het gebouw volgens planning op 15 november functioneel opgeleverd zal worden.

Meer informatie

Voor meer informatie en beeldmateriaal over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland verwijs ik u naar de website www.relocatema.nl. Op de website vindt u ook factsheets over de verhuizing van EMA naar Nederland, de nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en het personeel. De volgende rapportages zijn voorzien voor oktober 2019 en januari 2020.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.