Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 575

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 575 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2019

Zoals ik ook bij de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Gerven (SP) en Ellemeet (GroenLinks) over het rapport «Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding», samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heb aangegeven (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2948), is de tijd tussen het verschijnen van het rapport, de eerder genoemde Kamervragen en nu ook deze commissiebrief zeer kort. Dit rapport verdient een goede analyse, die we vanuit de Ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk willen maken.

Op hoofdlijnen heb ik samen met de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Kamervragen beantwoord en daarmee ook een eerste reactie gegeven. Voor nu verwijs ik voor mijn reactie op het rapport naar de beantwoording van deze Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2948).

Ik verwacht dat ik, samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, u voor het einde van dit jaar kan informeren hoe wij verder werken om de samenwerking tussen publiek en private partijen goed vorm te geven om zo de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor nu en in de toekomst, in combinatie met een goed investeringsklimaat in de LSH sector in Nederland, te realiseren.

Wij zullen daarbij aandacht schenken aan de punten die de vaste Kamercommissie in de commissiebrief heeft benoemd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins