Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 563

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 563 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2019

In de procedurevergadering van 20 februari 2019 heeft de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een reactie op het bericht van Zembla/BBNVara «Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese Fabriek». Hierbij is verzocht om specifiek in te gaan op de Nederlandse afhankelijkheid van productielocatie van geneesmiddelen.

Ik kan daarover aangeven dat ik – in lijn met het verzoek in de motie1van het Kamerlid Van den Berg (CDA) – een internationaal onderzoek naar de kwetsbaarheden voor de levering van geneesmiddelen door de concentratie van fabrieken voor de productie van (grondstoffen voor) geneesmiddelen in Europees verband aan de orde zal stellen. Daarbij zal ik ook pleiten voor een gezamenlijke Europese strategie om deze kwetsbaarheden weg te nemen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 29 477, nr. 550.