Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 541

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 541 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2019

Op 30 november heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil1 en op 14 december heb ik uw Kamer, in antwoord op schriftelijke vragen, geïnformeerd dat bijna alle firma’s weer de anticonceptiepil leverden2.

Op 5 februari heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan apothekers geadviseerd om de anticonceptiepil (levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 μg) voor maximaal drie maanden mee te geven aan de patiënt. Dit als voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat een tekort ontstaat. Deze voorzorgsmaatregel is van toepassing tot 31 maart 2019. De apothekersorganisatie KNMP ondersteunt dit advies.

Er lijkt sprake te zijn van een inhaalslag omdat vorig jaar een groot aantal vrouwen een kleinere hoeveelheid heeft meegekregen van de apotheek dan normaal. De voorraad van firma’s is nog onvoldoende voor deze hele inhaalslag. De voorraden van de anticonceptiepil (levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 μg) zijn dus nog niet robuust genoeg.

Het CBG heeft via het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten meldingen ontvangen van een aantal firma’s die aangeven gedurende een periode van een aantal weken in kleinere of onvoldoende hoeveelheden te kunnen leveren. Als reden van de leveringsproblemen geven de firma’s aan dat er een toegenomen vraag is, maar ook speelt een vertraging met de kwaliteitscontrole een rol.

De verwachting is dat firma’s die nu door hun voorraad heen raken binnen enkele weken weer voldoende kunnen leveren.

Omdat het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten vroegtijdig over deze informatie beschikt, kan deze maatregel worden genomen en de beschikbare voorraad gelijk worden verdeeld. Daarmee kan naar verwachting worden voorkomen dat patiënten met lege handen aan de balie komen te staan.

Eerder3 heb ik uw Kamer al geïnformeerd dat ik in overleg ben met firma’s, groothandels, apothekers en zorgverzekeraars om de voorraad van geneesmiddelen in Nederland te vergroten, bijvoorbeeld door de voorraad bij firma’s te vergroten tot minimaal vier maanden, maar ik kijk ook naar de mogelijkheid om de voorraad bij de groothandels te vergroten. Als deze maatregel al was doorgevoerd, dan was de impact van de productieproblemen met de anticonceptiepil in Nederland kleiner geweest.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 29 477, nr. 526.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 950.

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 950.