Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 538

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2019

Op 29 januari 2019 ontving ik het verzoek om u voorafgaand aan het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (d.d. 7 februari 2019) te informeren over de volgende onderwerpen:

  • Reactie op SPC rapporten, waaronder het rapport van Technopolis Group

  • Wettelijke kaders voor magistraal bereiden

  • Samenstelling werkgroep dwanglicenties

De brief met mijn appreciatie op de SPC-rapporten staat gepland in het eerste kwartaal van 2019. Daar wordt samen met het Ministerie van EZK aan gewerkt. Deze brief is niet gereed voor 7 februari 2019. Hetzelfde geldt voor de brief over magistraal bereiden, eveneens gepland in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is belangrijk om beide brieven zorgvuldig af te ronden, daarom lukt het niet om ze voor 7 februari 2019 aan uw Kamer te sturen. De samenstelling van de commissie Dwanglicenties is nog niet afgerond; er is nog geen definitieve toezegging van alle leden. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hierin het voortouw. Zodra de samenstelling compleet is zal ik u informeren. Ik kan op dit moment niet toezeggen dat dit voor 7 februari 2019 lukt.

Tevens kreeg ik het verzoek u voor het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid een reactie te sturen op het bericht van Trouw (d.d. 28 januari 2019) over apothekers die medicijnen verkopen aan het buitenland.1 Ik kan u hierover het volgende melden. Ik vind het kwalijk als apothekers of groothandels tijdens een tekort geneesmiddelen zouden exporteren naar het buitenland om daaraan te verdienen. Dat getuigt niet van goede zorg voor patiënten en is ook niet volgens de afspraak die met de groothandelaren is gemaakt. Op dit moment zijn het vooral geruchten. Als iemand signalen heeft of in de omgeving ziet dat dit gebeurt, dan roep ik hem of haar op dit te melden bij IGJ. IGJ zal ingrijpen als zij zaken ontdekt die niet kunnen. Ik begrijp dat IGJ vooralsnog geen signalen heeft dat geneesmiddelenexport door apothekers op grote schaal gebeurt.

Als er geen tekort is en een apotheker heeft een groothandelsvergunning, dan is export (en import) gewoon toegestaan. Die export moet wel volledig gescheiden zijn van de apotheekactiviteiten. Het kan niet zo zijn dat een apotheek zogenaamd voor eigen patiënten inkoopt en het vervolgens exporteert. Dat is ook met een vergunning niet toegestaan. In meerdere contacten met stakeholders deze week heb ik de oproep gedaan om concrete signalen te melden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins