Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 525

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 525 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2018

Met deze brief wil ik u informeren over mijn besluit om per 1 januari 2019 acht nieuwe geneesmiddelen tegen chronische hepatitis C te blijven vergoeden, maar nu zonder vertrouwelijke prijsafspraken. Twee leveranciers hebben gehoor gegeven aan mijn oproep voor een openbare prijsverlaging.

Financiële arrangementen

Sinds 2013 sluit het Ministerie van VWS financiële arrangementen af met fabrikanten van geneesmiddelen. Met deze vertrouwelijke prijsafspraken beoog ik belangrijke maar dure geneesmiddelen toegankelijk te maken voor patiënten. Zoals ik eerder heb gecommuniceerd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 2018 (Kamerstukken 29 477 en 32 805, nr. 489) zet ik in op maximale prijstransparantie. In de praktijk echter stellen fabrikanten als harde voorwaarde dat de afspraken vertrouwelijk blijven. In dat geval wordt ervoor gekozen de middelen beschikbaar te maken voor patiënten en de prijsafspraken daarom vertrouwelijk te houden.

Ieder financieel arrangementen heeft echter een einddatum. Vóór deze einddatum kijk ik of een middel ook zonder vertrouwelijke afspraak in het basispakket kan blijven. Als zonder het arrangement de kosten omhoog schieten en er geen alternatieven zijn, dan kan het arrangement worden verlengd. In het geval van de hepatitis C middelen zijn er inmiddels meerdere varianten op de markt en hebben twee fabrikanten gehoor gegeven aan mijn oproep om een openbare prijsverlaging. Verlenging van deze arrangementen is daarmee niet nodig.

Chronische hepatitis C

Sinds 2014 zijn acht nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gekomen tegen chronische hepatitis C. Jaarlijks starten ongeveer 800 mensen met een behandeling van deze infectieziekte. Door deze nieuwe geneesmiddelen worden steeds meer mensen genezen en inmiddels zijn er steeds minder mensen met een infectie. De nieuwe behandelingen gaan echter gepaard met hoge kosten. Op advies van Zorginstituut Nederland heeft het Ministerie van VWS daarom centrale financiële arrangementen afgesloten met de leveranciers, waardoor de uitgaven werden verlaagd tot een acceptabel niveau. Deze arrangementen lopen per

1 januari 2019 ten einde.

Anders dan in 2014 zijn er inmiddels verschillende aanbieders van veelal gelijkwaardige nieuwe geneesmiddelen tegen chronische hepatitis C, waardoor behandelaren, aanbieders en verzekeraars met prijstransparantie zelf de gepaste en doelmatige behandeling kunnen kiezen. Ik heb daarom de fabrikanten aangesproken op hun verantwoordelijkheid en verzocht om een openbare prijsverlaging.

Twee fabrikanten gaven gehoor aan deze oproep en zijn bereid tot een openbare prijsverlaging bij in totaal vijf geneesmiddelen, te weten Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Vosevi en Zepatier. Een standaardbehandeling met deze middelen kost nu op basis van de openbare prijs circa 30 tot 50 duizend euro. De overeengekomen openbare prijsverlagingen verschillen per product, maar lopen op tot 46%. Als gevolg van deze prijsverlagingen zijn per 1 januari 2019 twee producten beschikbaar voor een openbare prijs van minder dan 25 duizend euro per behandeling.

Twee andere fabrikanten hebben aangegeven niet bereid te zijn tot een transparante openbare prijsverlaging. De middelen van deze fabrikanten blijven desondanks vergoed zonder vertrouwelijke afspraak. Artsen en zorgverzekeraars hebben hierdoor ook in 2019 de keuze uit alle geneesmiddelen, maar kunnen daarbij zelf de kosten meewegen en desgewenst afspraken maken met de fabrikanten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins