Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829477 nr. 501

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 501 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister het Geneesmiddelenvergoedingssysteem wil moderniseren om zo meer prijsdruk te creëren;

overwegende dat herberekening van de vergoedingslimieten in het GVS, het Geneesmiddelenvergoedingssysteem, een effectieve maatregel is om tot lagere geneesmiddelenprijzen te komen;

overwegende dat de vergoedingslimieten sinds 1999 niet meer opnieuw zijn berekend en dat actuele geneesmiddelenprijzen veelal onder de vergoedingslimieten liggen;

verzoekt de regering, in de analyse ten behoeve van de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem ook een nadere analyse te maken van de huidige vergoedingslimieten in verhouding tot de actuele geneesmiddelenprijzen, en nader in te gaan op de voor- en nadelen van herberekening van de vergoedingslimieten in het GVS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber