Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729477 nr. 408

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 408 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2016

Op 1 december 2016 heb ik u de monitor «Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg» van de NZa toegezonden (Kamerstuk 29 477, nr. 399). De NZa heeft mij op 22 december 2016 bij brief geïnformeerd dat de cijfers in de monitor, vanwege de wijze van presenteren, een verkeerd beeld kunnen oproepen. Hierbij doe ik u deze brief toekomen1.

De NZa heeft in de monitor gerapporteerd over de ontwikkelingen in de uitgaven van de dure geneesmiddelen tot en met 2015. De cijfers laten zien dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen. De monitor kan echter de suggestie wekken dat de gepresenteerde cijfers over het jaar 2015 een goed beeld geven van het definitieve groeipercentage van de uitgaven aan dure geneesmiddelen in 2015. Dit is niet het geval, aangezien de declaratiecijfers over het jaar 2015 nog niet compleet zijn. In de brief van 22 december licht de NZa nader toe hoe de cijfers in de monitor geïnterpreteerd dienen te worden. Daarnaast geeft de NZa een update van de cijfers, op basis van nieuw beschikbare declaratiecijfers. Het is goed om hier te benadrukken dat ook deze cijfers nog niet volledig zijn, en geen goed beeld geven van het definitieve groeipercentage.

Het is jammer dat de monitor van de NZa een verkeerd beeld kon oproepen van de kostenontwikkeling in 2015. Ik ben de NZa erkentelijk dat zij de signalen hierover voortvarend heeft opgepakt, zodat het verkeerde beeld kan worden rechtgezet.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl