Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 377

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 377 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 26 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal geneesmiddelentekorten toeneemt;

van mening dat groothandels deels steeds vaker hun wettelijke plicht niet nakomen om voldoende voorraden aan te houden;

verzoekt de regering om, samen met de werkgroep tegen geneesmiddelentekorten en de IGZ een plan van aanpak op te stellen waarin samen met groothandels duidelijke afspraken worden gemaakt over het aanhouden van voldoende voorraden, daarin tevens op te nemen dat er een wettelijke sanctie komt als groothandels zich niet aan deze afspraken houden, en de Kamer daar uiterlijk 1 juli 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Bruins Slot