Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 364

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 364 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 363

Voorgesteld 16 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de houder van een handelsvergunning van geneesmiddelen conform artikel 49 van de Geneesmiddelenwet bepaalde wettelijke verplichtingen heeft,

constaterende dat deze verplichtingen onder andere inhouden dat de houder van de handelsvergunning er voor moet zorgen dat het geneesmiddel in voldoende mate voorradig is en dat te verwachten tekorten tijdig worden gemeld,

constaterende dat het boetenormbedrag op niet nakomen van deze verplichtingen op 45.000 euro staat,

van mening dat deze boete hiermee niet substantieel genoeg is om een afschrikwekkende werking te hebben,

verzoekt de regering de beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS te wijzigen, zodanig dat het boetenormbedrag voor houders van een handelsvergunning substantieel verhoogd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Van Gerven