Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 362

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 362 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de houder van een handelsvergunning van geneesmiddelen conform artikel 49 van de Geneesmiddelenwet bepaalde wettelijke verplichtingen heeft;

constaterende dat deze verplichtingen onder andere inhouden dat de houder van de handelsvergunning ervoor moet zorgen dat het geneesmiddel in voldoende mate voorradig is en dat te verwachten tekorten tijdig worden gemeld;

constaterende dat het boetenormbedrag op niet nakomen van deze verplichtingen op € 45.000 staat;

constaterende dat onlangs het boetemaximum voor overtredingen van de verplichtingen in de Warenwet verhoogd is naar boetes van de zesde categorie, ofwel momenteel € 820.000 of 10% van de jaaromzet;

verzoekt de regering, de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS te wijzigen, zodanig dat het boetenormbedrag voor houders van een handelsvergunning gelijkgetrokken wordt met de boetes die staan op niet naleven van de verplichtingen in de Warenwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot