Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 361

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 361 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gedwongen overstap van Thyrax naar een ander geneesmiddel bij veel gebruikers gepaard zal gaan met complicaties;

constaterende dat de Schildklier Organisatie Nederland (SON) het noodzakelijk acht dat de problemen die ontstaan worden opgevangen en gemonitord;

constaterende dat SON samen met NlVEL, Artsen voor Kinderen en NPCF een voorstel heeft gedaan voor ondersteuning en monitoring;

verzoekt de regering, SON te faciliteren zodat het onderzoek naar de gevolgen van de gedwongen overstap kan plaatsvinden en het bieden van ondersteuning voor patiënten goed kan worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven