Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 360

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 360 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer geneesmiddelen niet leverbaar zijn;

constaterende dat de Geneesmiddelenwet voorziet in een inspanningsverplichting voor fabrikanten voor de levering van geneesmiddelen;

van mening dat een inspanningsverplichting te vrijblijvend is en klaarblijkelijk niet het gewenste effect heeft;

verzoekt de regering, de Geneesmiddelenwet aan te scherpen, waarbij een geneesmiddelenfabrikant voor receptgeneesmiddelen een leveringsplicht krijgt opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven