29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 360 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer geneesmiddelen niet leverbaar zijn;

constaterende dat de Geneesmiddelenwet voorziet in een inspanningsverplichting voor fabrikanten voor de levering van geneesmiddelen;

van mening dat een inspanningsverplichting te vrijblijvend is en klaarblijkelijk niet het gewenste effect heeft;

verzoekt de regering, de Geneesmiddelenwet aan te scherpen, waarbij een geneesmiddelenfabrikant voor receptgeneesmiddelen een leveringsplicht krijgt opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven