Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 359

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderdduizenden gebruikers van Thyrax gedwongen moeten overstappen op een ander geneesmiddel;

van mening dat het onacceptabel is dat de gebruikers van Thyrax moeten opdraaien voor de kosten die dit met zich meebrengt, zoals die voor bloedonderzoek;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de gebruikers van Thyrax schadeloos worden gesteld en de kosten hiervan, indien mogelijk, te laten verhalen op producent Aspen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven