Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529477 nr. 302

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 302 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 4 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel vervalste geneesmiddelen in omloop zijn en dat de helft van de via internet verkrijgbare medicijnen vervalst is;

van mening dat ook de patiëntveiligheid via internetverstrekking gewaarborgd moet zijn;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een meldpunt komt waarbij mensen met vervalste geneesmiddelen zich kunnen melden, alsmede een concrete aanpak van opsporing en vervolging van de verstrekkers van deze geneesmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten