Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529477 nr. 301

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 301 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 4 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat medicijnen en/of grondstoffen voor medicijnen opnieuw geregistreerd kunnen worden wanneer blijkt dat zij ook werkzaam zijn bij een andere aandoening, ook als zij inmiddels generiek zijn geworden;

constaterende dat door de registratie voor de nieuwe aandoening het medicijn en/of de grondstof weer als spécialité op de markt komt;

constaterende dat dit vaak gepaard gaat met een exorbitante stijging van de prijs;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat farmaceuten reeds werkzame en mogelijk uit patent zijnde medicijnen en/of grondstoffen opnieuw tegen een hoge prijs in de markt zetten, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten