Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429477 nr. 277

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 277 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat transparantie over het Apollo Netwerk bijdraagt aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling,

verzoekt de regering, de Tweede Kamer te informeren over de financiële bijdrage die de overige deelnemers vanaf 2007 voor het Apollo Netwerk hebben betaald om zo inzicht te krijgen in de jaarlijkse kosten van dit netwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot