Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429477 nr. 275

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 275 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alle (schijn van) beïnvloeding van leden van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, leden van het College voor zorgverzekeringen, vertegenwoordigers van de Nederlandse Zorgautoriteit en ambtenaren van het ministerie van VWS door farmaceutische bedrijven voorkomen moet worden;

overwegende dat binnen het Apollo Netwerk deze beïnvloeding mogelijk wel plaatsvindt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat leden van het CBG, leden van het CVZ, vertegenwoordigers van de NZa en ambtenaren van het ministerie van VWS in de toekomst niet meer deelnemen aan bijeenkomsten van het Apollo Netwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven