29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 233 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN BOUWMEESTER

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat per april een transparantieregister beschikbaar is waarin de banden tussen farmaceutische Industrie en artsen/onderzoekers zijn vastgelegd over 2012;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat dit register zo spoedig mogelijk actuele gegevens bevat en de Kamer te berichten per wanneer dit het geval zal zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Bouwmeester

Naar boven