29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 232 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN BOUWMEESTER

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de IGZ slechts tien van de naar schatting vele duizenden nascholingsbijeenkomsten heeft onderzocht en slechts vijf interviews heeft gehouden met wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten;

overwegende dat elke onevenredige beïnvloeding van farmaceuten op nascholing van artsen ongewenst is;

verzoekt de regering, de IGZ opdracht te geven om nader onderzoek uit te voeren naar mogelijke belangenverstrengeling bij nascholingsbijeenkomsten van medisch specialisten, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Bouwmeester

Naar boven