29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat farmaceutische bedrijven medisch specialisten beïnvloeden in hun voorschrijfgedrag door de sponsoring van nascholingsbijeenkomsten;

overwegende dat een dergelijke vorm van beïnvloeding onwenselijk is omdat de patiënt er volledig op moet kunnen vertrouwen dat het geneesmiddel dat wordt voorgeschreven het beste is;

verzoekt de regering, sponsoring van nascholingsbijeenkomsten voor medisch specialisten door farmaceutische bedrijven uit te bannen en de Kamer hierover voor de begroting 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven