29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS op 9 en 10 november 2011 zijn er vragen gesteld door de Kamerleden Gerbrands (PVV) en Smilde (CDA) over het invoeren van een uniforme barcode (of datamatrix) op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Zij hebben mij ertoe opgeroepen om het voortouw te nemen bij het zo spoedig mogelijk invoeren van een uniforme barcode voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om de veiligheid te vergroten en vervalsingen te bestrijden. Ook vroegen zij welke mogelijkheden daarvoor bestaan. Verder vroegen zij te bezien of wij ons voordeel kunnen doen met systemen uit andere landen.

Ik heb toegezegd hier op een later moment op terug te komen, omdat er meer informatie moet worden ingewonnen.

Bij dezen laat ik u weten dat ik u nader zal informeren over dit onderwerp in het voorjaar van 2012. In dit verband zal ik ook nader ingaan op de implementatie van de EU-richtlijn Vervalsingen en het Medicrime-verdrag van de Raad van Europa.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven