29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 16 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de prestatiebekostiging van geneesmiddelen in grote mate afhankelijk is van gegevens over de prestaties van apothekers, ziekenhuisapothekers, huisartsen en medisch specialisten, en dat dit een voorwaarde voor zorgverzekeraars is om een goede prijs- en kwaliteitsvergelijking tussen verschillende zorgaanbieders te maken;

constaterende, dat er onvoldoende gegevens over de uitkomsten van de farmaceutische zorg beschikbaar zijn, of dat deze gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn;

overwegende, dat er nog onvoldoende overeenstemming is tussen de professionals, de zorgverzekeraars en de verzekerden over het gebruik en de toepassing van de uitkomstindicatoren;

verzoekt de regering om voor het eind van 2011 in overleg met de betrokken partijen te treden en met hen af te spreken met welke uitkomstindicatoren in de eerstelijns en tweedelijns farmaceutische zorg vanaf 2012 gewerkt gaat worden;

verzoekt de regering voorts de resultaten hiervan aan de Kamer te presenteren, nog voordat prijsliberalisering in de farmaceutische zorg wordt ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Naar boven