29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 16 juni 2011

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de prestatiebekostiging van geneesmiddelen in grote mate afhankelijk is van gegevens over de prestaties van ziekenhuizen, en daarmee de kwaliteit die zij leveren, en dat dit een voorwaarde voor zorgverzekeraars is om een goede prijs- en kwaliteitsvergelijking tussen ziekenhuizen te maken;

constaterende, dat de prestaties van ziekenhuizen met betrekking tot het voorschrijven van, het verstrekken van en het behandelen met dure TNF-alfaremmers op dit moment onvoldoende inzichtelijk zijn voor zowel patiënten als zorgverzekeraars, en voor patiënten om een keuze te maken uit zorgaanbieders;

overwegende, dat de prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk gemaakt kunnen worden met patiëntregistraties, zoals de «DREAM-studies» bij reumapatiënten, dat deze registraties voorts van nut zijn bij het verder verbeteren van de uitkomsten, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg, richtlijnontwikkeling door de beroepsgroep en pakketbeheer door het toekomstige Kwaliteitsinstituut of College voor zorgverzekeringen;

verzoekt de regering om patiëntregistraties vanaf 2013 als voorwaarde voor zorgcontractering op te nemen en de financiering van deze registraties te regelen, teneinde een verantwoorde koppeling te verkrijgen tussen die patiëntregistraties en de door artsen en ziekenhuizen geopende dbc-zorgproducten voor geleverde zorg met dure geneesmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Naar boven