29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 156 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 16 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er weinig bekend is over de mate waarin de parallelexport en -import van geneesmiddelen van invloed is op de voorraad van apotheken;

overwegende, dat door de parallelexport een tekort aan geneesmiddelen kan ontstaan op de Nederlandse markt, wat de belangen van patiënten schaadt;

verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate de parallelexport en -import van medicijnen van invloed is op de Nederlandse markt, met daarbij het belang van de patiënt vooropgesteld, en hierover de Kamer voor het einde van 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven