Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 507

29 453 Woningcorporaties

Nr. 507 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningbouwcorporatie Vestia om geld binnen te krijgen 10.000 woningen verkoopt in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas;

overwegende dat het onwenselijk is wanneer in de betrokken gemeenten geen of veel minder sociale huurwoningen meer zijn;

verzoekt de regering, in overleg met de betrokken gemeenten en corporaties te voorkomen dat deze woningen worden onttrokken aan het sociale segment,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Smeulders

Nijboer