Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 506

29 453 Woningcorporaties

Nr. 506 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het derivatendrama al vele jaren achter ons ligt;

overwegende dat de huurders van Vestia momenteel een hoge prijs betalen voor het falen van Vestia;

overwegende dat Vestia de volkshuisvestelijke taken onvoldoende kan uitvoeren;

verzoekt het kabinet, linksom of rechtsom middelen beschikbaar te stellen aan Vestia om haar volkshuisvestelijke taak in de regio weer waar te kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer