Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 505

29 453 Woningcorporaties

Nr. 505 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat particuliere verhuurders van sociale huurwoningen vaak hoge inkomenseisen stellen;

verzoekt het kabinet, ervoor te zorgen dat woningen van particuliere verhuurders onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als huurwoningen aangeboden door woningcorporaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer