Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 503

29 453 Woningcorporaties

Nr. 503 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouderen met een financieel vermogen desgewenst uitgesloten kunnen worden van regels inzake passend toewijzen, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor een woning met extra voorzieningen;

overwegende dat de vermogensgrenzen idealiter zodanig zijn dat een substantiële groep aanspraak erop kan maken zonder dat dat tot extra kosten in de huurtoeslag leidt;

verzoekt de regering, de vermogensgrenzen te stellen op € 55.000 voor alleenstaanden en € 85.000 voor meerpersoonshuishoudens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes