Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 500

29 453 Woningcorporaties

Nr. 500 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 170 woningcorporaties bezwaar hebben gemaakt tegen de verhuurderheffing;

constaterende dat er een steeds breder verzet is binnen en buiten de Tweede Kamer tegen de verhuurderheffing;

verzoekt de regering, om richting de nieuwe begroting van 2021 te onderzoeken of de verhuurderheffing kan worden afgeschaft en daar op Prinsjesdag 2020 de Tweede Kamer een voorstel voor te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman