Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 499

29 453 Woningcorporaties

Nr. 499 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is zwarte lijsten van huurders te maken die verhuurders met elkaar kunnen delen;

verzoekt de regering, om zwarte lijsten te maken van verhuurders die bij herhaling fout verhuurgedrag hebben vertoond, zodat huurders hiervan kennis kunnen nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman