Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 498

29 453 Woningcorporaties

Nr. 498 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende Vestiagemeenten de noodklok hebben geluid;

constaterende dat de bestuurlijk regisseur heeft geconcludeerd dat het de beste oplossing is als lokale corporaties het Vestiabezit overnemen;

verzoekt de regering, om samen met gemeenten en corporaties te bewerkstelligen dat sociale huurhuizen van Vestia niet verkocht worden aan beleggers maar aan andere woningcorporatie(s),

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman