Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 497

29 453 Woningcorporaties

Nr. 497 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN KOERHUIS

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naar aanleiding van de motie Beckerman c.s. er een landelijke, integrale aanpak voor problemen met schimmel en vocht moet komen, maar dat de regering in het bijzonder focust op de grote gemeenten (G40);

verzoekt de regering, om bij de integrale aanpak van schimmel- en vochtproblematiek niet te focussen op alleen de G40, maar de aanpak te laten gelden in het hele land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Koerhuis