29 453 Woningcorporaties

Nr. 470 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS C.S.

Voorgesteld 5 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningcorporatie Vestia winst maakt;

overwegende dat er 675 miljoen euro publiek geld naar Vestia is gegaan;

verzoekt de regering, te onderzoeken of, hoe en op welke termijn Vestia de 675 miljoen euro publiek geld met deze winst terug kan betalen, en de Kamer hierover voor het volgende saneringsbesluit over Vestia te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Beckerman

Kops

Naar boven