29 453 Woningcorporaties

Nr. 467 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) aan1. Een beleidsreactie mijnerzijds zal ik uw Kamer doen toekomen bij de toezending van de Staat van de Volkshuisvesting, voorzien in april 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven